alles over de circulaire economie

CRADLE TO CRADLE

wat betekent c2c?

Cradle to Cradle is een vernieuwend innovatie platform voor het realiseren van producten, processen en systemen met een positieve impact op mensen en hun omgeving en op ondernemerschap. Cradle to Cradle is ontwikkeld in de jaren ´90 door Prof. Dr. Michael Braungart en architect William McDonough. In tegenstelling tot traditioneel “duurzaam” ontwerpen, dat zich richt op het verkleinen van negatieve impact door “minder slecht” te zijn, richt Cradle to Cradle zich op het creëren van positieve impacts voor gebruikers en andere belanghebbenden. De realisatie van continue kringlopen van materialen in een ´circulaire economie’ maakt hier onderdeel van uit.

C2C CERTIFICERING NIVEAU'S

Om gecertificeerd te worden, worden producten beoordeeld op vijf belangrijke kernthema’s: gezondheid van materialen, materiaalhergebruik, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en sociale aspecten. Deze thema’s worden hieronder uitgebreid omschreven.
Een product krijgt voor elke categorie een prestatieniveau toegewezen: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. De laagste prestatie van een kernthema vertegenwoordigt het algehele certificeringsniveau van het product. Dit moedigt producenten aan om continue te verbeteren, waardoor het prestatiniveau van het product stijgt. Om de twee jaar is een vernieuwing van de certificering vereist.

cradle to cradle kernthema's

Cradle to Cradle productcertificering is zowel veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale verandering in het denkpatroon over hoe een product wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en wat er na het gebruik mee gaat gebeuren. Het is een systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel productontwikkelaars als producenten en dat hen aanzet tot de creatie van producten waarin kwaliteit, schoonheid en innovatie opnieuw zijn uitgevonden. De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s.

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

VEILIG EN GEZOND MATERIAAL GEBRUIK

 

De ingrediënten van producten worden geïnventariseerd in de gehele productieketen en beoordeeld op de impact die ze hebben op de gezondheid van mens en milieu. De criteria op de verschillende certificeringsniveaus werken toe naar het vervangen van alle giftige en niet-identificeerbare ingrediënten, zodat producten en hun bouwstenen op een veilige manier eindeloos kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook het vrijkomen van ongezonde chemicaliën uit bouwmaterialen voorkomen. Dit zorgt voor een gezonder klimaat, wat op zijn beurt zorgt voor gezondere constructeurs, installateurs, gebruikers, werknemers,servicemonteurs en iedereen die met een gebouw in aanraking komt.

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

 

Producten ontworpen voor biologische kringlopen zijn veilig biologisch afbreekbaar. Producten voor een technologische kringloop worden zo ontworpen dat hun bestanddelen makkelijk en eindeloos op hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen worden hergebruikt. De producent wordt gestimuleerd om steeds meer grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken. Hierdoor ontstaat een hogere aanpasbaarheid van het gebouw en lagere kosten voor onderhoud en renovatie, door het toepassen van demontabele constructies en herbruikbare materialen. Daarnaast zorgt Cradle to Cradle voor een hogere restwaarde van een gebouw in plaats van sloopkosten door het toepassen van dergelijke constructies en materialen.

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

HERNIEUWBARE ENERGIE EN CO2-MANAGEMENT

 

De criteria op elk niveau werken toe naar CO2-positieve operaties waar 100% hernieuwbare energie wordt geproduceerd, liefst meer dan dat er wordt verbruikt. Het toepassen van hernieuwbare energie resulteert daarnaast in lagere energiekosten.

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

VERBETERING WATERKWALITEIT

 

Processen worden ontworpen met de wetenschap dat zuiver water belangrijk is voor alle levende organismen. Op elk certificeringsniveau worden stappen gezet om proceswater te zuiveren tot drinkwater-niveau. De zuivering en buffering van waterstromen leidt tot een verbeterde waterkwaliteit, zowel binnen als buiten het gebouw.

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

SOCIALE ASPECTEN

 

Bedrijfsoperaties worden ontworpen om mensen te stimuleren in hun werk en een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Er wordt toegewerkt naar een positieve impact op mens en milieu.

CONTACT

Stichting C2C Bouwgroep
Voorerf 75
4824 GM Breda
info@c2cbouwgroep.nl

KvK 63377292
IBAN: NL58 KNAB 0731 6876 12

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht

  captcha
  Voer bovenstaande tekens in en druk op verzenden.