Hier draait het om! Binnen Cradle to Cradle vormt afval nieuwe grondstof voor hoogwaardige materialen en producten. En daarmee sluiten we de kringlopen en is de circulaire economie een feit. Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor onze (klein)kinderen. Bovendien gebruiken we geen grondstoffen en materialen die op de ‘banned list’ staan, en hebben we aangetoond aan de eisen te voldoen van energie- en watermanagement. Tot slot toonden we aan ons bewust te zijn van de arbeidsomstandigheden, in de hele keten van toeleveranciers tot en met ons eigen bedrijf


Cradle to Cradle Certified™ is een geregistreerd trademark van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)

Het Cradle to Cradle Certified programma is een innovatieprogramma voor fabrikanten. Gecertificeerde producten hebben een positieve impact op mens en milieu; de grondstoffen bevatten geen schadelijke bestanddelen, en de producten zijn gefabriceerd met aandacht voor veiligheid, circulariteit, energie, waterverbruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een onafhankelijke assessor toetst de fabrikant op deze 5 criteria, waarna een productcertificaat bronze, silver, gold of platinum het niveau aangeeft van dit product. Naast deze productcertificaten beschikken diverse fabrikanten ook over material health certificaten.

Het minst presterende criterium bepaalt het overall niveau. Voor het overzicht van alle gecertificeerde bouwproducten, klik hier >>

Voor meer informatie over C2CPII kunt u terecht op www.c2ccertified.org en alle gecertificeerde producten zijn te vinden in de product register op www.c2ccertified.org/products/registry

 

 


material health

Verzeker dat materialen en producten gezond en veilig zijn voor mens en milieu

Deze categorie in de Cradle to Cradle Certified® Product Standard beoordeelt dat de chemicaliën en materialen die in het product worden gebruikt zijn geselecteerd om prioriteit te geven aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van de materialen die beschikbaar zijn voor toekomstig hergebruik. Een voorwaarde voor alle circulaire bouwproducten! 


material circularity

Maak een circulaire economie mogelijk door slim product- en procesontwerp 

Deze categorie in de Cradle to Cradle Certified® Product Standard beoordeelt of producten zijn ontworpen voor hun toekomstig (her)gebruik en dat er actief op de daarvoor geschikte upcycling / recycling methoden zijn ontworpen


clean air & climate protection

Gebruik duurzaam opgewekte energie en bescherm het milieu

Deze categorie in de Cradle to Cradle Certified® Product Standard beoordeelt of de productie van producten een positief effect heeft op de luchtkwaliteit, de duurzame energievoorziening en de balans van klimaat veranderende broeikasgassen


water & soil stewardship

Bescherm lucht, water en bodem

Deze categorie in de Cradle to Cradle Certified® Product Standard beoordeelt dat water en bodem worden behandeld als kostbare en gedeelde hulpbronnen. Stroomgebieden en bodemecosystemen worden beschermd, en schoon water en gezonde bodems zijn beschikbaar voor mensen en alle andere organismen


social fairness

Omarm veilige, eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden

Deze categorie in de Cradle to Cradle Certified® Product Standard beoordeelt of bedrijven zich inzetten voor het handhaven van mensenrechten en het toepassen van eerlijke en billijke handelspraktijken