Nieuws

Circulaire dakbedekking voor Hotel Heppie

Hotel Heppie is de locatie waar Stichting Het Vergeten Kind kwetsbare kinderen een vakantie of weekendje weg biedt. Het bedrijfsleven ondersteunt de bouw van het hotel, dat zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt. Zo leverde C2C Bouwmaterialen partner Wienerberger,  naast de straatbakstenen ook de circulaire oplossing voor platdakbedekking.

Lees meer »

Circulaire bouwambitie in Utrecht: ieder pand een nieuwe legpuzzel

Utrecht heeft de ambitie om in 2050 een zo goed als circulaire stad te zijn, zo staat in het rapport ‘Visie Utrecht Circulair 2050’ dat onlangs is gepubliceerd. Van rietjes tot betonplaten: alles wordt over enkele decennia hergebruikt met als doel om meer duurzaam en verantwoord te functioneren. Dit moet ook de standaard worden in de bouwsector. Gebouwen worden niet zomaar gesloopt waarna de materialen worden weggegooid, maar alles wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Lees meer »

Drie nieuwe partners bij de C2C Bouwgroep!

Sinds 12 oktober 2023 heeft de C2C Bouwgroep er drie partners bij! Artitec (rvs projectbeslag), Van Vuuren (utiliteits- binnendeuren) en Sustenuto (assessor) versterken de groep met prachtige C2C gecertificeerde producten en kennis op het gebied van certificeren! 

Lees meer »

Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen 7 december 2023

Het is tijd dat we circulair bouwen in de sector daadwerkelijk verankeren. Op donderdag 7 december laten Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Dutch Green Building Council (DGBC), City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Cirkelstad, Lente-akkoord 2.0, De Bouwcampus, Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) en TKI Bouw en Techniek daarom zien hoe we dat samen vormgeven. In de Rijtuigenloods houden we een spetterende en inspirerende bijeenkomst waar ieders circulaire hart harder van gaat kloppen. Zorg dat je erbij bent en meld je vóór 30 november aan! Locatie De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

Lees meer »

Circulair verkeersbord is ook bijenhotel

Wat meteen opvalt is dat de achterkant van deze verkeersborden de vorm van een honingraat heeft. “Door die vorm zijn de borden sterker, maar we wilden ook hier het duurzame verhaal kracht bijzetten en dus kan de achterkant van het verkeersbord als bijenhotel worden ingericht. We hebben ook een malletje om insectenhotels van gerecyclede kunststof te maken. Daarnaast bieden we zelfs een leemhuisje aan wat je in het bord kunt pluggen, omdat bijen graag hun nesten afdichten met leem. Hiermee hopen we bij te dragen aan de biodiversiteit in het landschap.” aldus commercieel innovatie manager Martijn de Oude van Climate Signs.

Lees meer »

Dag van de Circulariteit

In totaal zijn er 25 thema’s, verdeeld over alle actuele thema’s duurzaam beton, (frees)asfalt, groenbeheer, verlichting, zero emissie, hergebruik en recycling, biobased, etc. Tijdens 5 keuzerondes, drie in de ochtend en twee in de middag, krijg je de gelegenheid om 5 thema’s bij te wonen. Elk thema wordt uitgediept aan de hand van verschillende presentaties.

Lees meer »

Cradle to Cradle Café: gezonde materialen, gezond onderwijs

Dit C2C Café draait om de kracht van gezonde materialen en hun invloed op de vitaliteit van leerlingen, studenten en onderwijzend personeel. We trappen af met een update van Nono Leermakers van EPEA over Cradle to Cradle als de onafhankelijke standaard om gezonde materialen te beoordelen. Hier begint de reis naar een duurzamere en gezondere toekomst.

Lees meer »

Gif in bouwmaterialen belemmert circulair bouwen

Giftige substanties die in de bouw worden gebruikt, bedreigen niet alleen de gezondheid, maar staan ook de circulaire economie in de weg. Deze materialen kunnen immers niet gerecycled worden. Er bestaan alternatieven, maar daarop moeten bouwers in de ontwerpfase al inzetten. Dat concludeert Lennert de Rooij in zijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Bachelor Built Environment (BBE).

Lees meer »

Lancering Gebouwenmarktplaats voor circulaire toepassing complete gebouwen én grote bouwonderdelen

We bouwen nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan het ontwerpen en ontwikkelen van circulaire modulaire gebouwen met vooral nieuwe materialen. Dat levert op z’n vroegst pas over 75 jaar CO2 -voordeel op. Om nú impact te maken, moeten we ontwerpen en ontwikkelen op basis van vrijkomende gebouwen. Op 6 september zal Gebouwenmarktplaats gelanceerd worden. Dit platform geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten.

Lees meer »

Oproep minister: samen sneller en duurzamer bouwen

Om het woningtekort in te lopen en de energiearmoede te bestrijden, moeten we in Nederland sneller en duurzamer gaan bouwen. In een Kamerbrief heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, benadrukt dat het daarom in de (ver)bouw niet langer alleen draait om de laagste prijs bij aanbesteding, maar ook om schaal, kwaliteit en maatschappelijke prestaties voor de lange termijn. De minister zet samen met de sector in op industriële (ver)bouwstromen, met hoge kwaliteitstandaarden en toepassing van duurzame bouwmaterialen en -voertuigen. Dit moet de (ver)bouwcapaciteit in de sector structureel vergroten en verduurzamen.

Lees meer »

Trend is gezet: bij 4 op de 10 gebouwen wordt bouwmateriaal hergebruikt na sloop

Gebouwen worden tegenwoordig voorzichtig ontmanteld om zoveel mogelijk componenten en bouwmaterialen heel te houden en opnieuw te kunnen gebruiken. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat hun gebouwen circulair gesloopt worden. Sterker nog; volgens Veras, de branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland, is circulair slopen momenteel meer regel dan uitzondering. “Die trend is ontegenzeggelijk zichtbaar, al moeten er nog wel stappen gezet worden”, zegt Arjan Hol. 

Lees meer »

Vandaag - 2 augustus - zijn alle grondstoffen die de aarde dit jaar kan leveren al verbruikt

Alles wat de aarde dit jaar te bieden heeft aan grondstoffen en voedsel is door de mens al in zeven maanden opgemaakt. Woensdag 2 augustus is het Earth Overshoot Day: de datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt heeft die de aarde jaarlijks kan geven, volgens een berekening van Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds. De rest van dit jaar leeft de mens dus van reserves van de aarde, aldus de onderzoekers. Earth Overshoot Day valt, enkele uitzonderingen daargelaten, ieder jaar een beetje vroeger sinds 1971. Toen ging het om eind december. Met andere woorden: in 1971 gebruikte de mensheid ongeveer één aarde per jaar aan grondstoffen en voedsel. Dit jaar verwachten de onderzoekers dat de mensheid aan het eind van het jaar 1,7 aardes opgemaakt heeft. In coronajaar 2020 viel de ‘overschot-dag’ ongeveer een halve maand later dan de jaren eromheen. Toen werden er minder grondstoffen gebruikt, omdat de mensheid minder reisde dan normaal. Lees verder >>

Lees meer »

Modelregio voor gezond en duurzaam bouwen wordt verder uitgebouwd

De Interreg stuurgroep heeft het nieuwe grensoverschrijdende project “Healthy Building Movement” goedgekeurd. Het project is gestart op 1 juli 2023 en loopt tot eind 2026, waarbij in totaal bijna 4,8 miljoen euro in de regio wordt geïnvesteerd. Projectpartners zijn Gemeente Venlo (lead partner), de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub B.V.

Lees meer »

Circulaire economie Randstad ver weg

De transitie naar een circulaire economie komt maar traag op gang. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek naar de inzet van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Net als het Planbureau voor de Leefomgeving denkt de rekenkamer dat de beoogde doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn niet gehaald zal worden.

Lees meer »

Circulaire transitie, een hele onderneming!

Circulaire economie is de toekomst. Gemeenten en ondernemers willen de transitie van een lineaire naar een circulaire economie beginnen op bedrijventerreinen. Dit blijkt ingewikkeld door wetgeving en beleid die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Wat kunnen gemeenten al wel doen om een duw richting een circulaire economie te geven?

Lees meer »

Jaarevent CB'23; Overhandigingen van nieuwe leidraden

In de circulair verbouwde Innovatie hub Titaan in Den Haag heeft Platform CB’23 op 29 juni 2023 haar vijfjarig bestaan gevierd. Naast de presentatie van de nieuwe leidraden werd met de meer dan 200 belangstellenden en actieve deelnemers positief teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Het jaarevent was een mooie afsluiting van het beoogde eindjaar 2023. Het werk zal nu in een andere vorm worden voortgezet. De nieuwe leidraden zijn te downloaden in onze kennisbank, of op de site van CB'23.

Lees meer »

Partnerdag in BlueCity 22 juni 2023

Deze keer is de C2C Bouwgroep te gast bij BlueCity Rotterdam.  Het voormalige tropische zwemparadijs Tropicana heeft na jaren anti-kraak huisvesting sinds 2015 een nieuwe eigenaar die BlueCity transformeert tot een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De ruim 50 circulaire ondernemers die een plek hebben in BlueCity werken samen aan de versnelling van de circulaire economie in een grote regio rond Rotterdam. Na de heerlijke lunch buiten op het dek - met een prachtig uitzicht over de Oude Maas - begeven we ons naar de Skylounge. Hier volgt het formele gedeelte met updates van het bestuur en het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Aansluitend krijgen we een rondleiding door BlueCity & BlueCity Lab met uitleg door de directeur. We sluiten de partnerdag informeel af met een Splashtour - een combinatie van een busrit en rondvaart - en een hapje eten aan de Kralingse Plas. We kijken terug op een dag vol inspiratie, discussie, nieuwe ideeën en actiepunten!  

Lees meer »

Feestelijke oplevering leidraden en borging van vijf jaar Platform CB'23

Kom naar de feestelijke presentatie van de leidraden van de actieteams Paspoorten voor de bouw, Toekomstig hergebruik en Circulair ontwerpen! Het Platform CB’23 jaarevent vindt op donderdag 29 juni plaats in de Titaan in Den Haag. Deze impactgedreven innovatiehub is circulair verbouwd, mede aan de hand van de leidraad Paspoorten voor de bouw.

Lees meer »

21 juni Platformbijeenkomst Lente-akkoord

Dit jaar staat er veel te gebeuren rond circulair industrieel bouwen. Tijdens de platformbijeenkomst in Amare, Den Haag, hoor je alles over biobased bouwen, Installaties, ruimtelijke kwaliteit bij industrieel bouwen, productinnovaties en nog veel meer. Daarnaast krijg je een exclusieve update over de verankering van circulair bouwen in het overheidsbeleid door Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK!

Lees meer »

Circulair renoveren: kan dat? Gewoon doen!

Circulaire renovatie is een onmisbaar thema in de transitie naar een circulaire bouwsector, maar vooralsnog zijn praktijkvoorbeelden schaars. Heijmans en Rabobank waagden zich er wel al aan. Gewoon doen, concludeerden zij op Provada 2023, want het is mogelijk.

Lees meer »

Het digitaal productpaspoort: een stap richting circulaire economie

Het digitaal productpaspoort is een ontwikkeling op het gebied van productinformatie. Het voorziet in een gestandaardiseerde manier om eenvoudig productinformatie te verschaffen aan bijvoorbeeld consumenten. Het digitaal productpaspoort bevat informatie uit de gehele levenscyclus van een product: van de grondstoffen die worden gebruikt om het product te maken tot aan de manier waarop het aan het eind van de levensduur kan worden gerecycled.

Lees meer »

Bedrijven kunnen aan de slag met het meten van hun circulariteit

Een circulaire maatschappij wordt steeds belangrijker. Om de transitie naar een circulaire economie goed vorm te kunnen geven, is het van belang om circulariteit goed meetbaar te kunnen maken. Promovendus Arjen Wierikx ontwikkelde samen met Route Circulair de circulaire volwassenheidsmeting. Op basis van tien thema’s, zoals strategie, product & dienst en vaardigheden, geeft de meting inzicht in hoe een organisatie ervoor staat op het gebied van circulariteit. Ook geeft het organisaties passend advies hoe zij op basis van de uitkomsten hun circulariteit kunnen verbeteren. 

Lees meer »

Wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Lees meer »

Maatregelen kabinet onvoldoende voor circulaire economie

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030 (NPCE) komen we er niet. De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. De zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie blijft bestaan, schrijft de SER in zijn briefadvies Meer vaart maken met de grondstoffentransitie.

Lees meer »

Impuls voor duurzaam renoveren en bouwen

Het Nationaal Groeifonds heeft 100 miljoen euro toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Provincie Utrecht is deelnemer aan dit onderzoeksprogramma dat inzet op innovaties om bestaande gebouwen op een duurzame manier op te knappen en nieuwe gebouwen van duurzame materialen te bouwen.

Lees meer »

Hoe maken we de bouwsector circulair?

De bouw is een belangrijke sector in de transitie naar een circulaire economie. Zo is de bouw verantwoordelijk voor zo’n 50% van de nationale materiaalvraag en rond de 11% van de CO2-uitstoot. Voor de komende jaren ligt er een extra uitdaging, omdat er zowel doelen zijn om de netto uitstoot van de bouw te verlagen als de productie – vooral van woningen – te verhogen. Circulair bouwen is helpt om duurzamer en toekomstbestendiger te bouwen.

Lees meer »