Nieuws

C2C Bouwgroep partnerdag 11 juli 2024

De C2C Bouwgroep Partnerdag in juli sluiten we traditioneel informeel af. Na de lunch openden we de dag met onze gastsprekers Geert Dirkse van Rabobank, Jeroen Broersma van Madaster en Jelmer Alberts van Bouwend Nederland. Aansluitend de updates vanuit het Cradle to Cradle Products Innovation Institute en het bestuur van de C2C Bouwgroep. Na het formele gedeelte was het tijd voor golfen! Een aantal reeds golfende collega's gingen samen de baan op. De rest leerde tijdens de golf-clinic de eerste beginselen van deze sport.... De dag werd afgesloten met een hapje en drankje! 

Lees meer »

Aanscherping en uitbreiding Milieuprestatie-eisen voor gebouwen

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties scherpt de milieuprestatie-eisen (MPG) voor woningen en kantoren aan om de verduurzaming van de bouwsector te versnellen. Deze eisen worden nu ook uitgebreid naar andere gebouwfuncties, waaronder onderwijs, industrie en winkels. Lees verder >>

Lees meer »

Nieuwe versie Lexicon circulair bouwen beschikbaar

Platform CB’23 heeft een derde – en laatste - versie van het Lexicon gepubliceerd die duidelijkheid biedt over de betekenis van ruim 150 verschillende termen in de circulaire bouw. Daarin zijn ook de relevante begrippen uit alle leidraden van Platform CB’23 opgenomen.

Lees meer »

Nederland heeft binnen de EU het hoogste percentage circulariteit

In 2022 bereikte het circulaire materiaalgebruik in de EU (ook wel circulariteitspercentage genoemd; het aandeel van de gebruikte materiële hulpbronnen dat afkomstig was van gerecyclede afvalstoffen) 11,5%, wat betekent dat 11,5% van de in de EU gebruikte materiële hulpbronnen afkomstig was van gerecyclede afvalstoffen. In 2022 was het circulariteitspercentage het hoogst in Nederland (27,5%), gevolgd door België (22,2%) en Frankrijk (19,3%). Deze informatie is afkomstig uit gegevens over het percentage circulair materiaalgebruik die door Eurostat zijn gepubliceerd.

Lees meer »

Cradle to Cradle Café - duurzaamheid en welzijn: het creëren van gezonde werkomgevingen

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt de relatie tussen de gebouwde omgeving en het welzijn van de gebruikers steeds crucialer. Op welke wijze heeft het ontwerpen van duurzame werkomgevingen niet alleen een positieve impact heeft op het milieu, maar ook op de gezondheid en prestaties van de mensen die deze ruimten gebruiken. Daarmee staat de vraag centraal: hoe kunnen we gezonde werkomgevingen creëren die zowel duurzaam als bevorderlijk zijn voor het welzijn van de gebruikers?

Lees meer »

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Technische installaties in de gebouwde omgeving kunnen sneller circulair worden. Dat stelt de technieksector in de Actieagenda Circulaire Installaties. Door circulair aan te besteden, beschikbaarheid van data, passende financiering en kennisdeling kunnen grote stappen worden gezet. Brancheorganisatie Techniek Nederland, Dutch Green Building Council (DGBC) en kennisplatform TVVL overhandigden de Actieagenda op 7 december tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen. 

Lees meer »

Manifest voor meer circulair bouwen

Grote publieke opdrachtgevers en grote bouwbedrijven slaan de handen ineen met een nieuwe standaard voor circulair bouwen die vandaag wordt gepresenteerd: Het Nieuwe Normaal. Zo moet er meer houvast ontstaan voor opdrachtgevende gemeenten en meer circulaire uniformiteit voor bouwers en ontwikkelaars.

Lees meer »

Conferentie Circulair Bouwen aan morgen

Donderdag 7 december was de C2C Bouwgroep present op de innovatieboulevard tijdens de Conferentie 'Circulair Bouwen aan morgen' te Amersfoort! Onze partners toonden daar hun 100% circulaire & gezonde bouwproducten en we informeerden de bezoekers over onze onderscheidende producten! Rond 16:00 uur viel de stroom grotendeels uit, maar bleven de lampjes bij onze stand branden, waardoor we tijdens de afsluitende borrel het stralende middelpunt voor de bezoekers werden! :-)

Lees meer »

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op donderdag 14 maart 2024 vindt de 6e editie van de conferentie plaats. Dit is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie die loopt van maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 2024. Bedrijven, overheden, inspirators, pioniers en andere geïnteresseerden in de circulaire economie gaan met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van een circulaire economie.

Lees meer »

Europese Commissie verwelkomt voorlopig akkoord voor duurzamere, repareerbare en circulaire producten

De Europese Commissie is blij met het voorlopige akkoord dat 4 december tussen het Europees Parlement en de Raad is bereikt over de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten. Het zal ertoe bijdragen dat duurzame producten de nieuwe norm in de EU worden, door ze langer te laten meegaan, efficiënter gebruik te maken van energie en hulpbronnen, gemakkelijker te repareren en te recyclen, minder zorgwekkende stoffen bevatten en meer gerecycled materiaal bevatten. Het zal ook het gelijke speelveld voor duurzame producten op de interne markt van de EU verbeteren en het mondiale concurrentievermogen van bedrijven die duurzame producten aanbieden, versterken.

Lees meer »

Circulaire dakbedekking voor Hotel Heppie

Hotel Heppie is de locatie waar Stichting Het Vergeten Kind kwetsbare kinderen een vakantie of weekendje weg biedt. Het bedrijfsleven ondersteunt de bouw van het hotel, dat zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt. Zo leverde C2C Bouwmaterialen partner Wienerberger,  naast de straatbakstenen ook de circulaire oplossing voor platdakbedekking.

Lees meer »

Circulaire bouwambitie in Utrecht: ieder pand een nieuwe legpuzzel

Utrecht heeft de ambitie om in 2050 een zo goed als circulaire stad te zijn, zo staat in het rapport ‘Visie Utrecht Circulair 2050’ dat onlangs is gepubliceerd. Van rietjes tot betonplaten: alles wordt over enkele decennia hergebruikt met als doel om meer duurzaam en verantwoord te functioneren. Dit moet ook de standaard worden in de bouwsector. Gebouwen worden niet zomaar gesloopt waarna de materialen worden weggegooid, maar alles wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Lees meer »

Drie nieuwe partners bij de C2C Bouwgroep!

Sinds 12 oktober 2023 heeft de C2C Bouwgroep er drie partners bij! Artitec (rvs projectbeslag), Van Vuuren (utiliteits- binnendeuren) en Sustenuto (assessor) versterken de groep met prachtige C2C gecertificeerde producten en kennis op het gebied van certificeren! 

Lees meer »

Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen 7 december 2023

Het is tijd dat we circulair bouwen in de sector daadwerkelijk verankeren. Op donderdag 7 december laten Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Dutch Green Building Council (DGBC), City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Cirkelstad, Lente-akkoord 2.0, De Bouwcampus, Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) en TKI Bouw en Techniek daarom zien hoe we dat samen vormgeven. In de Rijtuigenloods houden we een spetterende en inspirerende bijeenkomst waar ieders circulaire hart harder van gaat kloppen. Zorg dat je erbij bent en meld je vóór 30 november aan! Locatie De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

Lees meer »

Circulair verkeersbord is ook bijenhotel

Wat meteen opvalt is dat de achterkant van deze verkeersborden de vorm van een honingraat heeft. “Door die vorm zijn de borden sterker, maar we wilden ook hier het duurzame verhaal kracht bijzetten en dus kan de achterkant van het verkeersbord als bijenhotel worden ingericht. We hebben ook een malletje om insectenhotels van gerecyclede kunststof te maken. Daarnaast bieden we zelfs een leemhuisje aan wat je in het bord kunt pluggen, omdat bijen graag hun nesten afdichten met leem. Hiermee hopen we bij te dragen aan de biodiversiteit in het landschap.” aldus commercieel innovatie manager Martijn de Oude van Climate Signs.

Lees meer »

Dag van de Circulariteit

In totaal zijn er 25 thema’s, verdeeld over alle actuele thema’s duurzaam beton, (frees)asfalt, groenbeheer, verlichting, zero emissie, hergebruik en recycling, biobased, etc. Tijdens 5 keuzerondes, drie in de ochtend en twee in de middag, krijg je de gelegenheid om 5 thema’s bij te wonen. Elk thema wordt uitgediept aan de hand van verschillende presentaties.

Lees meer »

Cradle to Cradle Café: gezonde materialen, gezond onderwijs

Dit C2C Café draait om de kracht van gezonde materialen en hun invloed op de vitaliteit van leerlingen, studenten en onderwijzend personeel. We trappen af met een update van Nono Leermakers van EPEA over Cradle to Cradle als de onafhankelijke standaard om gezonde materialen te beoordelen. Hier begint de reis naar een duurzamere en gezondere toekomst.

Lees meer »

Gif in bouwmaterialen belemmert circulair bouwen

Giftige substanties die in de bouw worden gebruikt, bedreigen niet alleen de gezondheid, maar staan ook de circulaire economie in de weg. Deze materialen kunnen immers niet gerecycled worden. Er bestaan alternatieven, maar daarop moeten bouwers in de ontwerpfase al inzetten. Dat concludeert Lennert de Rooij in zijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Bachelor Built Environment (BBE).

Lees meer »

Lancering Gebouwenmarktplaats voor circulaire toepassing complete gebouwen én grote bouwonderdelen

We bouwen nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan het ontwerpen en ontwikkelen van circulaire modulaire gebouwen met vooral nieuwe materialen. Dat levert op z’n vroegst pas over 75 jaar CO2 -voordeel op. Om nú impact te maken, moeten we ontwerpen en ontwikkelen op basis van vrijkomende gebouwen. Op 6 september zal Gebouwenmarktplaats gelanceerd worden. Dit platform geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten.

Lees meer »

Oproep minister: samen sneller en duurzamer bouwen

Om het woningtekort in te lopen en de energiearmoede te bestrijden, moeten we in Nederland sneller en duurzamer gaan bouwen. In een Kamerbrief heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, benadrukt dat het daarom in de (ver)bouw niet langer alleen draait om de laagste prijs bij aanbesteding, maar ook om schaal, kwaliteit en maatschappelijke prestaties voor de lange termijn. De minister zet samen met de sector in op industriële (ver)bouwstromen, met hoge kwaliteitstandaarden en toepassing van duurzame bouwmaterialen en -voertuigen. Dit moet de (ver)bouwcapaciteit in de sector structureel vergroten en verduurzamen.

Lees meer »

Trend is gezet: bij 4 op de 10 gebouwen wordt bouwmateriaal hergebruikt na sloop

Gebouwen worden tegenwoordig voorzichtig ontmanteld om zoveel mogelijk componenten en bouwmaterialen heel te houden en opnieuw te kunnen gebruiken. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat hun gebouwen circulair gesloopt worden. Sterker nog; volgens Veras, de branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland, is circulair slopen momenteel meer regel dan uitzondering. “Die trend is ontegenzeggelijk zichtbaar, al moeten er nog wel stappen gezet worden”, zegt Arjan Hol. 

Lees meer »

Vandaag - 2 augustus - zijn alle grondstoffen die de aarde dit jaar kan leveren al verbruikt

Alles wat de aarde dit jaar te bieden heeft aan grondstoffen en voedsel is door de mens al in zeven maanden opgemaakt. Woensdag 2 augustus is het Earth Overshoot Day: de datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt heeft die de aarde jaarlijks kan geven, volgens een berekening van Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds. De rest van dit jaar leeft de mens dus van reserves van de aarde, aldus de onderzoekers. Earth Overshoot Day valt, enkele uitzonderingen daargelaten, ieder jaar een beetje vroeger sinds 1971. Toen ging het om eind december. Met andere woorden: in 1971 gebruikte de mensheid ongeveer één aarde per jaar aan grondstoffen en voedsel. Dit jaar verwachten de onderzoekers dat de mensheid aan het eind van het jaar 1,7 aardes opgemaakt heeft. In coronajaar 2020 viel de ‘overschot-dag’ ongeveer een halve maand later dan de jaren eromheen. Toen werden er minder grondstoffen gebruikt, omdat de mensheid minder reisde dan normaal. Lees verder >>

Lees meer »

Modelregio voor gezond en duurzaam bouwen wordt verder uitgebouwd

De Interreg stuurgroep heeft het nieuwe grensoverschrijdende project “Healthy Building Movement” goedgekeurd. Het project is gestart op 1 juli 2023 en loopt tot eind 2026, waarbij in totaal bijna 4,8 miljoen euro in de regio wordt geïnvesteerd. Projectpartners zijn Gemeente Venlo (lead partner), de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub B.V.

Lees meer »

Circulaire economie Randstad ver weg

De transitie naar een circulaire economie komt maar traag op gang. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek naar de inzet van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Net als het Planbureau voor de Leefomgeving denkt de rekenkamer dat de beoogde doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn niet gehaald zal worden.

Lees meer »

Circulaire transitie, een hele onderneming!

Circulaire economie is de toekomst. Gemeenten en ondernemers willen de transitie van een lineaire naar een circulaire economie beginnen op bedrijventerreinen. Dit blijkt ingewikkeld door wetgeving en beleid die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Wat kunnen gemeenten al wel doen om een duw richting een circulaire economie te geven?

Lees meer »