Nieuws

Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen 7 december 2023

Het is tijd dat we circulair bouwen in de sector daadwerkelijk verankeren. Op donderdag 7 december laten Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Dutch Green Building Council (DGBC), City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Cirkelstad, Lente-akkoord 2.0, De Bouwcampus, Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) en TKI Bouw en Techniek daarom zien hoe we dat samen vormgeven. In de Rijtuigenloods houden we een spetterende en inspirerende bijeenkomst waar ieders circulaire hart harder van gaat kloppen. Zorg dat je erbij bent en meld je vóór 30 november aan! Locatie De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

Lees meer »

Lancering Gebouwenmarktplaats voor circulaire toepassing complete gebouwen én grote bouwonderdelen

We bouwen nog steeds niet duurzaam en circulair genoeg. Er moet meer gebeuren dan het ontwerpen en ontwikkelen van circulaire modulaire gebouwen met vooral nieuwe materialen. Dat levert op z’n vroegst pas over 75 jaar CO2 -voordeel op. Om nú impact te maken, moeten we ontwerpen en ontwikkelen op basis van vrijkomende gebouwen. Op 6 september zal Gebouwenmarktplaats gelanceerd worden. Dit platform geeft inzicht in welke gebouwen de komende jaren gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’, en geeft de potentie van het pand aan in inspirerende ontwerpschetsen door circulaire architecten.

Lees meer »

Oproep minister: samen sneller en duurzamer bouwen

Om het woningtekort in te lopen en de energiearmoede te bestrijden, moeten we in Nederland sneller en duurzamer gaan bouwen. In een Kamerbrief heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, benadrukt dat het daarom in de (ver)bouw niet langer alleen draait om de laagste prijs bij aanbesteding, maar ook om schaal, kwaliteit en maatschappelijke prestaties voor de lange termijn. De minister zet samen met de sector in op industriële (ver)bouwstromen, met hoge kwaliteitstandaarden en toepassing van duurzame bouwmaterialen en -voertuigen. Dit moet de (ver)bouwcapaciteit in de sector structureel vergroten en verduurzamen.

Lees meer »

Trend is gezet: bij 4 op de 10 gebouwen wordt bouwmateriaal hergebruikt na sloop

Gebouwen worden tegenwoordig voorzichtig ontmanteld om zoveel mogelijk componenten en bouwmaterialen heel te houden en opnieuw te kunnen gebruiken. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat hun gebouwen circulair gesloopt worden. Sterker nog; volgens Veras, de branchevereniging voor sloopbedrijven in Nederland, is circulair slopen momenteel meer regel dan uitzondering. “Die trend is ontegenzeggelijk zichtbaar, al moeten er nog wel stappen gezet worden”, zegt Arjan Hol. 

Lees meer »

Vandaag - 2 augustus - zijn alle grondstoffen die de aarde dit jaar kan leveren al verbruikt

Alles wat de aarde dit jaar te bieden heeft aan grondstoffen en voedsel is door de mens al in zeven maanden opgemaakt. Woensdag 2 augustus is het Earth Overshoot Day: de datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt heeft die de aarde jaarlijks kan geven, volgens een berekening van Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds. De rest van dit jaar leeft de mens dus van reserves van de aarde, aldus de onderzoekers. Earth Overshoot Day valt, enkele uitzonderingen daargelaten, ieder jaar een beetje vroeger sinds 1971. Toen ging het om eind december. Met andere woorden: in 1971 gebruikte de mensheid ongeveer één aarde per jaar aan grondstoffen en voedsel. Dit jaar verwachten de onderzoekers dat de mensheid aan het eind van het jaar 1,7 aardes opgemaakt heeft. In coronajaar 2020 viel de ‘overschot-dag’ ongeveer een halve maand later dan de jaren eromheen. Toen werden er minder grondstoffen gebruikt, omdat de mensheid minder reisde dan normaal. Lees verder >>

Lees meer »

Modelregio voor gezond en duurzaam bouwen wordt verder uitgebouwd

De Interreg stuurgroep heeft het nieuwe grensoverschrijdende project “Healthy Building Movement” goedgekeurd. Het project is gestart op 1 juli 2023 en loopt tot eind 2026, waarbij in totaal bijna 4,8 miljoen euro in de regio wordt geïnvesteerd. Projectpartners zijn Gemeente Venlo (lead partner), de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub B.V.

Lees meer »

Circulaire economie Randstad ver weg

De transitie naar een circulaire economie komt maar traag op gang. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek naar de inzet van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Net als het Planbureau voor de Leefomgeving denkt de rekenkamer dat de beoogde doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn niet gehaald zal worden.

Lees meer »

Circulaire transitie, een hele onderneming!

Circulaire economie is de toekomst. Gemeenten en ondernemers willen de transitie van een lineaire naar een circulaire economie beginnen op bedrijventerreinen. Dit blijkt ingewikkeld door wetgeving en beleid die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Wat kunnen gemeenten al wel doen om een duw richting een circulaire economie te geven?

Lees meer »

Jaarevent CB'23; Overhandigingen van nieuwe leidraden

In de circulair verbouwde Innovatie hub Titaan in Den Haag heeft Platform CB’23 op 29 juni 2023 haar vijfjarig bestaan gevierd. Naast de presentatie van de nieuwe leidraden werd met de meer dan 200 belangstellenden en actieve deelnemers positief teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Het jaarevent was een mooie afsluiting van het beoogde eindjaar 2023. Het werk zal nu in een andere vorm worden voortgezet. De nieuwe leidraden zijn te downloaden in onze kennisbank, of op de site van CB'23.

Lees meer »

Partnerdag in BlueCity 22 juni 2023

Deze keer is de C2C Bouwgroep te gast bij BlueCity Rotterdam.  Het voormalige tropische zwemparadijs Tropicana heeft na jaren anti-kraak huisvesting sinds 2015 een nieuwe eigenaar die BlueCity transformeert tot een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De ruim 50 circulaire ondernemers die een plek hebben in BlueCity werken samen aan de versnelling van de circulaire economie in een grote regio rond Rotterdam. Na de heerlijke lunch buiten op het dek - met een prachtig uitzicht over de Oude Maas - begeven we ons naar de Skylounge. Hier volgt het formele gedeelte met updates van het bestuur en het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Aansluitend krijgen we een rondleiding door BlueCity & BlueCity Lab met uitleg door de directeur. We sluiten de partnerdag informeel af met een Splashtour - een combinatie van een busrit en rondvaart - en een hapje eten aan de Kralingse Plas. We kijken terug op een dag vol inspiratie, discussie, nieuwe ideeën en actiepunten!  

Lees meer »

Feestelijke oplevering leidraden en borging van vijf jaar Platform CB'23

Kom naar de feestelijke presentatie van de leidraden van de actieteams Paspoorten voor de bouw, Toekomstig hergebruik en Circulair ontwerpen! Het Platform CB’23 jaarevent vindt op donderdag 29 juni plaats in de Titaan in Den Haag. Deze impactgedreven innovatiehub is circulair verbouwd, mede aan de hand van de leidraad Paspoorten voor de bouw.

Lees meer »

21 juni Platformbijeenkomst Lente-akkoord

Dit jaar staat er veel te gebeuren rond circulair industrieel bouwen. Tijdens de platformbijeenkomst in Amare, Den Haag, hoor je alles over biobased bouwen, Installaties, ruimtelijke kwaliteit bij industrieel bouwen, productinnovaties en nog veel meer. Daarnaast krijg je een exclusieve update over de verankering van circulair bouwen in het overheidsbeleid door Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK!

Lees meer »

Circulair renoveren: kan dat? Gewoon doen!

Circulaire renovatie is een onmisbaar thema in de transitie naar een circulaire bouwsector, maar vooralsnog zijn praktijkvoorbeelden schaars. Heijmans en Rabobank waagden zich er wel al aan. Gewoon doen, concludeerden zij op Provada 2023, want het is mogelijk.

Lees meer »

Het digitaal productpaspoort: een stap richting circulaire economie

Het digitaal productpaspoort is een ontwikkeling op het gebied van productinformatie. Het voorziet in een gestandaardiseerde manier om eenvoudig productinformatie te verschaffen aan bijvoorbeeld consumenten. Het digitaal productpaspoort bevat informatie uit de gehele levenscyclus van een product: van de grondstoffen die worden gebruikt om het product te maken tot aan de manier waarop het aan het eind van de levensduur kan worden gerecycled.

Lees meer »

Bedrijven kunnen aan de slag met het meten van hun circulariteit

Een circulaire maatschappij wordt steeds belangrijker. Om de transitie naar een circulaire economie goed vorm te kunnen geven, is het van belang om circulariteit goed meetbaar te kunnen maken. Promovendus Arjen Wierikx ontwikkelde samen met Route Circulair de circulaire volwassenheidsmeting. Op basis van tien thema’s, zoals strategie, product & dienst en vaardigheden, geeft de meting inzicht in hoe een organisatie ervoor staat op het gebied van circulariteit. Ook geeft het organisaties passend advies hoe zij op basis van de uitkomsten hun circulariteit kunnen verbeteren. 

Lees meer »

Wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Lees meer »

Maatregelen kabinet onvoldoende voor circulaire economie

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030 (NPCE) komen we er niet. De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. De zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie blijft bestaan, schrijft de SER in zijn briefadvies Meer vaart maken met de grondstoffentransitie.

Lees meer »

Impuls voor duurzaam renoveren en bouwen

Het Nationaal Groeifonds heeft 100 miljoen euro toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Provincie Utrecht is deelnemer aan dit onderzoeksprogramma dat inzet op innovaties om bestaande gebouwen op een duurzame manier op te knappen en nieuwe gebouwen van duurzame materialen te bouwen.

Lees meer »

Hoe maken we de bouwsector circulair?

De bouw is een belangrijke sector in de transitie naar een circulaire economie. Zo is de bouw verantwoordelijk voor zo’n 50% van de nationale materiaalvraag en rond de 11% van de CO2-uitstoot. Voor de komende jaren ligt er een extra uitdaging, omdat er zowel doelen zijn om de netto uitstoot van de bouw te verlagen als de productie – vooral van woningen – te verhogen. Circulair bouwen is helpt om duurzamer en toekomstbestendiger te bouwen.

Lees meer »

Bedrijven Stedendriehoek besparen fors op grondstoffen en CO2-uitstoot

Regio Stedendriehoek, bestaande uit acht gemeenten rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling en een volledig circulaire economie in de regio. De regio ondersteunt en motiveert bedrijven tot verbetering van hun circulariteit door onder andere het programma Circulaire Fabrieken. Vier bedrijven krijgen een substantiële financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds van Circulaire Fabrieken waardoor ze hun product, productie of keten meer circulair kunnen maken.

Lees meer »

Welke 15 vragen moet u stellen als u circulair wilt gaan ondernemen?

De eerste stap die u als ondernemer kunt zetten, is om binnen het bedrijf te bespreken welke circulaire mogelijkheden er voor de onderneming zijn. De kansen zitten vooral in het opsporen van verspilling en in de mogelijkheden om met grondstoffen, materialen en producten waarde te creëren en te behouden. Het gaat niet alleen om financiële waarde; ook ecologische en sociale waarden zijn van belang.

Lees meer »

Breuer+Schmitz groeit van C2C Bronze naar C2C Silver

Als eerste en enige fabrikant van scharnieren tot nu toe, is Breuer+Schmitz de uitdaging aangegaan met de Cradle to Cradle-criteria op het gebied van gezonde materialen, recyclebaarheid, waterbeheer, gebruik van schone energie en de naleving van sociale normen en waarden. Dat heeft erin geresulteerd dat sinds december 2022 de complete productseries Topforce 804 en Allround 818, evenals de projectscharnieren 055 en 060 en de kozijnconstructies, Cradle to Cradle SILVER gecertificeerd zijn.

Lees meer »

Stappen maken op weg naar gezonde circulaire transitie

Kunnen we onze toekomstige generatie uitleggen dat we zo welvarend zijn, maar daar wel de aarde voor hebben opgebruikt? Dat willen we niet op ons geweten hebben, zo blijkt donderdagmiddag tijdens een themabijeenkomst van het Center of Expertise for Sustainability and Circularity Transitions.

Lees meer »

Circulaire economie onbekend bij consument

GetApp Nederland heeft onderzocht hoe Nederlandse consumenten denken over de circulaire economie en de rol die bedrijven daarin spelen. Hoe staan zij tegenover (verschillende) duurzaamheidsinitiatieven vanuit bedrijven? En wat vinden ze van de overheid en haar bijdrage bij de transitie van bedrijven om circulair te worden?

Lees meer »

Gebruikte bouwmaterialen krijgen een tweede leven met de circulaire bouwhub

Over acht jaar moet Nederland in overeenstemming met de opgestelde klimaatdoelstellingen de helft minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Het creëren van een circulaire bouweconomie, waarbij bouwelementen en -materialen keer op keer worden hergebruikt is daarvoor een noodzakelijke stap. Eén van de grootste uitdagingen hierin is het matchen van vraag en aanbod in tijd, locatie, kwantiteit én kwaliteit.

Lees meer »

Transitie circulaire economie gepaard met enorme data-explosie

De transitie naar een circulaire economie is één van de grote opgaven waarvoor we als samenleving staan. Het digitale productpaspoort is cruciaal om producten te kunnen hergebruiken en grondstoffen in de keten te houden. Door wetgeving uit Brussel kan over de komst van dit productpaspoort geen twijfel meer bestaan. CEO Mirjam Karmiggelt van GS1 riep daarom vorige week tijdens het GS1 congres bedrijven op om samen aan de slag te gaan en prototypes te bouwen. “De wetgeving komt uit Europa, maar het digitale productpaspoort is een wereldwijd vraagstuk.” Lees verder >>

Lees meer »

25 oktober 2022: C2C Café

Tijdens het Cradle to Cradle Café over DIGITS & DATA, staan we stil bij meetbaarheid van innovaties op het gebied van duurzaamheid. Op welke wijze doen verschillende partijen in het bouwproces ervaringen op bij het in praktijk brengen van circulaire innovaties?

Lees meer »

Kringloopeconomie krijgt boost met KIA subsidie

5 juli 2022: De overheid heeft grote plannen voor de overgang naar een circulaire economie. Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen de subsidie vanaf 5 juli aanvragen.

Lees meer »

Volledig circulair bouwen – nog toekomstmuziek

In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de coalitie met een hernieuwde nationale woon- en bouwagenda komt, waarbij zij circulair bouwen zullen stimuleren. De doelstellingen van 2030 zien op het drastisch verminderen van de Co2-uitstoot. In 2050 wil Nederland zelfs volledig circulair zijn. In combinatie met de toenemende schaarste aan grondstoffen, is circulariteit ook in de vastgoed – en bouwwereld aan de orde van de dag. Volledige circulariteit blijkt vooralsnog een enorme opgave, nu huidig recht slechts een beperkt instrumentarium biedt. Specifieke wet- en regelgeving is nodig om over te stappen op volledig circulair bouwen. Lees verder >>

Lees meer »

Nieuwe leidraden van actieteams Platform CB’23

Tijdens het jaarevent van Platform CB’23 zijn de nieuwe leidraden voor circulair bouwen gepresenteerd. De actieteamvoorzitters van Meten van circulariteit, Paspoorten voor de bouw en Toekomstig hergebruik overhandigden hun leidraden aan betrokkenen van hun onderwerp. In break-outsessies gingen de circa 150 aanwezigen met elkaar in gesprek over de inhoud van de leidraden en over vervolgactiviteiten van Platform CB’23.

Lees meer »

Provincie start met circulair bouwexpert

Landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk zijn er ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled, maar vaak op een laagwaardige manier. Hoogwaardige circulaire toepassingen in de bouw zorgen voor een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot en verminderen het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden zijn houtbouw en modulair bouwen. De provincie wil met de circulair bouwexpert gemeenten ondersteunen om de ambitieuze doelen tot uitvoering te brengen in concrete bouwprojecten door onder meer kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden.

Lees meer »

Toolkit voor de circulaire ondernemer

Circulair ondernemen biedt voor het mkb veelbelovende nieuwe kansen. Denk aan lagere productiekosten, meer innovatievermogen of sociaal en verantwoord ondernemen. Het is zelfs een must om ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op klanttevredenheid, continuïteit van grondstoffenstromen en interesse van jong talent. Niemand die ertegen is, maar toch: hoe pak je dat aan? Hoe maak je je bedrijfsmodel of product circulair? 

Lees meer »