Nieuwe versie Lexicon circulair bouwen beschikbaar

Gepubliceerd op 2 mei 2024 om 07:46

Platform CB’23 heeft een derde – en laatste - versie van het Lexicon gepubliceerd die duidelijkheid biedt over de betekenis van ruim 150 verschillende termen in de circulaire bouw. Daarin zijn ook de relevante begrippen uit alle leidraden van Platform CB’23 opgenomen.

Platform CB 23 Lexicon Circulair Bouwen Versie 3 Pdf
PDF – 439,6 KB 51 downloads