Afval scheiden in de bouwsector: Duurzaamheid als bouwsteen

Gepubliceerd op 24 oktober 2023 om 14:32

Circulair bouwen kan bouwbedrijven namelijk helpen de impact op het milieu te verminderen en te voldoen aan steeds strengere klimaateisen. Een belangrijk onderdeel van circulair bouwen is het scheiden van afval.

De bouwsector is wereldwijd een van de grootste producenten van afval. Het bouwproces genereert enorme hoeveelheden afval, variërend van beton, baksteen en hout tot verpakkingsmateriaal en andere bouwmaterialen. Helaas komt een aanzienlijk deel van dit afval nog steeds terecht op stortplaatsen, wat niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook verspilling van kostbare grondstoffen betekent.

Het verminderen van de hoeveelheid bouwafval dat naar stortplaatsen gaat, heeft een positieve impact op het milieu. Afval op stortplaatsen kan leiden tot vervuiling van bodem en grondwater en de uitstoot van broeikasgassen. Door afval te scheiden en te recyclen, kunnen deze negatieve effecten worden verminderd. Bovendien zorgt hergebruik er voor dat nieuwe bouwmaterialen minder hoeven te worden geproduceerd. Ook dat heeft een positieve impact op het milieu. 

lees verder