Hoe maken we de bouwsector circulair?

Gepubliceerd op 16 maart 2023 om 15:02

De bouw is een belangrijke sector in de transitie naar een circulaire economie. Zo is de bouw verantwoordelijk voor zo’n 50% van de nationale materiaalvraag en rond de 11% van de CO2-uitstoot. Voor de komende jaren ligt er een extra uitdaging, omdat er zowel doelen zijn om de netto uitstoot van de bouw te verlagen als de productie – vooral van woningen – te verhogen. Circulair bouwen is helpt om duurzamer en toekomstbestendiger te bouwen.

De bouwsector is van oudsher een sector die sterk gestuurd wordt op kosten. Dit leidt bij veel partijen in de bouwketen tot een sterke focus op het maken van omzet met relatief lage marges. Circulair bouwen (en slopen) op dit moment vaak nog duurder is dan ‘lineair’ bouwen (en slopen), zo stelt dit onderzoek uit 2022.

De focus op de investeringskosten gaat vaak ten koste van circulaire keuzes die voor de hand liggen als je naar de hele levenscyclus kijkt (Total Cost of Ownership). De waarde die circulair bouwen creëert – in onderhoud tijdens gebruik, of in restwaarde aan het einde van de levenscyclus – komt door de vele betrokken partijen vaak niet terecht bij de partij die de extra investering moet doen. Dat maakt het toepassen van circulaire principes vaak financieel niet aantrekkelijk in de ontwerp- en bouwfase.

Lees het volledige artikel hier: Hoe maken we de bouwsector circulair? – Kenniskaarten – het Groene Brein