De grootste belemmeringen voor een circulaire economie

Gepubliceerd op 5 april 2022 om 14:34

Bedrijven die al langer met circulair ondernemen bezig zijn, noemen als grootste belemmeringen:

  1. Beleid, wet- en regelgeving. Bestaande wet- en regelgeving, of juist het ontbreken ervan, werkt volgens 70 procent van de circulaire bedrijven sterk belemmerend. Denk aan afvalwet- en regelgeving en kwesties rond de (afval)status van een materiaal. ’Overheid, doe iets aan het ongelijke speelveld’, zeggen ondernemers.
  2. Coördinatie van de transitie. Noch overheden, noch brancheorganisaties coördineren de transitie echt stevig, oordelen koplopers. Dat kan misschien niet anders in deze vroege fase van de circulaire transitie. Maar het is wel nodig. Circulair ondernemen gaat over het optimaliseren van de eigen bedrijfsprocessen én van de ketens, sectoren en regio’s.
  3. Prijs versus waarde. Ruim twee derde van de circulaire bedrijven vindt dat milieubelastende effecten van productie en consumptie niet voldoende in rekening zijn gebracht. Er moet meer met true pricing gedaan worden.
  4. Richting van de transitie. Waar moeten we met zijn allen naartoe? Op welke circulariteitsstrategie (R-ladder) moeten bedrijven inzetten? Wat geldt voor hun sector en grondstoffen? Bedrijven weten overigens zelf wel waar ze heen willen.
  5. Markt voor circulaire producten en diensten. Slechts een kwart van de respondenten vindt dat er genoeg vraag is naar circulaire producten en diensten. Met reguliere ondernemers moet geconcurreerd worden op prijs, en de acceptatie van circulaire producten en diensten is nog niet optimaal. Pilots draaien goed, maar launching customers vinden is lastiger.
  6. Financiering. Vooral kleinere en innovatieve circulaire bedrijven hebben moeite met het regelen van financiering. Typisch circulaire businessmodellen met hun andere risico’s passen vaak niet binnen traditionele financieringsvoorwaarden.
  7. Handel in secundaire grondstoffen en producten. Het aanbod van secundaire grondstoffen, producten en materialen is onvoldoende voorspelbaar als het gaat om kwantiteit, kwaliteit en timing. Het is een complex en tijdrovend proces om veiligheid, staat en functionaliteit te onderzoeken.
  8. Kosten van arbeid. Met de huidige kosten van arbeid zijn circulaire activiteiten niet rendabel te krijgen, oordelen bedrijven. Dat geldt vooral als ze zich bezighouden met repair, refurbishment en remanufacturing.

Bron: Rode Draden 2022, Versnellingshuis Nederland Circulair