Nieuw onderzoek activiteiten circulaire economie bij overheden

Gepubliceerd op 4 maart 2022 om 14:43

In de week van 21 februari vierden we ‘De week van de Circulaire Economie’ en het gonsde van de circulaire activiteiten in het land. Maar welke activiteiten voeren regionale overheden nu eigenlijk uit om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? En wat werkt wel en niet? Dit soort inzichten brengt PBL onder andere in kaart.

Als onderdeel hiervan worden circulaire activiteiten van regionale overheden in kaart gebracht. Begin 2020 zijn deze voor het eerst gemeten en zijn er in totaal bijna 2.000 circulaire activiteiten gevonden en geanalyseerd.

In dit artikel vindt u de eerste 5 bevindingen.