C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle
jan, 04 2016

Basisschool De Zuidstroom | C2C ExpoLAB + AGC + Armstong + Deventer Profielen + Gyproc + Holonite

In Venlo is nieuwe basisschool gebouwd die volledig geïnspireerd is door de cradle to cradle-principes (C2C). Basisschool de Zuidstroom wil de circulaire gedachte niet alleen toepassen in het schoolgebouw, maar ook de leerlingen deze denkwijze meegeven voor de rest van hun leven.

Schoolgebouwen in Nederland zijn gemiddeld 38 jaar oud en voldoen lang niet meer allemaal aan de behoeften van de onderwijsinstellingen. Basisschool De Zuidstroom zal zich hiervan onderscheiden door een prettige, gezonde en veilige leer- en werkomgeving te bieden voor kinderen, docenten en omwonenden.

De ambitie
Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van basisschool De Zuidstroom is het creëren van een frisse school met gezonde luchtkwaliteit en het gebruik van gezonde en veilige materialen.

De luchtkwaliteit in bestaande schoolgebouwen is namelijk zorgwekkend. Bij het ontwerp staat het belang van een gezond en veilig binnenklimaat voorop, wat positieve effecten zal hebben op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van kinderen en leerkrachten.

Ook zal er in de nieuwe basisschool maximaal gebruik worden gemaakt van schone energie en zal er door het gebouw zelf energie worden opgewekt. Daarnaast zal het schoolgebouw zo ontworpen worden dat de lokalen flexibel inzetbaar zijn en ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden. Het Cradle to Cradle geïnspireerde schoolgebouw moet een spilfunctie krijgen in de wijk.

Om basisschool de Zuidstroom zelf een leermiddel te laten zijn voor leerlingen, docenten en omwonenden is het van belang dat de duurzame oplossingen zichtbaar zijn aan de binnen- en buitenkant van het gebouw. Dit vergroot de bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Voor alle betrokkenen zal het schoolgebouw fungeren als een C2C-inspiratiebron waar kinderen leren de goede dingen te doen voor mens, milieu en economie.

Het ontwerp
Samen met het ontwerpteam heeft C2C ExpoLAB de C2C-ambities vertaald naar de aanbestedingsprocedure en het ontwerp. En wel zodanig dat C2C een integraal onderdeel van het ontwerp is geworden. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het ontwerpproces is daarbij essentieel. Ook de eindgebruikers van het gebouw werden bij het ontwerp betrokken: zowel de basisschool als de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

Een gezonde binnenluchtkwaliteit zal niet alleen via een technische installatie gerealiseerd worden, maar ook via natuurlijke systemen, zoals binnengroen en textiele luchtkanalen voor een optimale luchtverdeling. Het effect van bijvoorbeeld de groene binnengevel zal gemonitord worden tijdens het gebruik. Ook zal De Zuidstroom zelf hernieuwbare energie gaan opwekken en wordt er maximaal ingespeeld op daglichttoetreding.

Voor wat betreft het materiaalgebruik voorziet het gebouwontwerp in een breed scala aan materialen die ontworpen zijn om uiteindelijk terug te keren in een kringloop. In totaal beschikken 20 materiaaltoepassingen over een C2C-certificaat. Het voordeel van deze materialen is dat er geen schadelijke stoffen in zitten en zelfs een positief effect hebben op de ambities van de school. Bijvoorbeeld: vloerbedekking voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit (C2C Silver) en dakbedekking om het energiegebruik te verlagen (C2C Silver), tegels, hout etc.. Tevens zijn er van de C2C Bouwgroep partners 3 producten toegepast, namelijk Deventer Profielen, Holonite en Armstrong.

Naast het gebruik van gezonde en veilige materialen, speelt ook het beheer en onderhoud vanuit de Total Cost of Ownership-gedachte een belangrijke rol. Materialen zijn beoordeeld op hun effect op de exploitatie, maar ook worden er afspraken met producenten gemaakt over terugname van hun producten aan het einde van de gebruiksduur. Het ontwerp voorziet erin dat er innovatieve oplossingen gerealiseerd kunnen worden die bijdragen aan de gestelde doel.

Verankering C2C in aanbesteding
Bij de aanbesteding is een definitieve uitvraag geformuleerd die zowel het detailontwerp, de bouw en het onderhoud van het schoolgebouw omvatte. Inschrijvers werden in de uitvraag uitgenodigd zich te onderscheiden op het gebied van C2C en duurzame innovatie. Vanuit de C2C-gedachte maakte Total Cost of Ownership een belangrijk onderdeel uit van de uitvraag. De inschrijvers zijn gevraagd te komen met een visie en gerichte werkwijze die maximaal invulling geeft aan de duurzaamheidsambitie met kwaliteits- en rendementsverbeteringen. Ook in het Plan van Aanpak vormen Total Cost of Ownership en cradle to cradle een belangrijk onderdeel.

De aanbestedende dienst heeft vooraf een aantal functionaliteiten benoemd die niet in de basis outputspecificatie staan, maar wel passen binnen de omschreven ambities. De inschrijver die extra kwaliteit weet toe te voegen aan het ontwerp binnen de vastgestelde aanneemsom wordt extra beloond.

Onlangs is de aannemer geselecteerd en is de bouw gestart. De verwachte eindoplevering is eind 2015. De opdrachtgever kijkt tevreden terug op de hele gang van zaken. Dick van Tulden (Syntegraal) namens de opdrachtgever:

“Het C2C ExpoLAB heeft ons uitstekend geholpen bij de vertaling van de Cradle to Cradle-principes naar goed bruikbare ontwerpeisen en als begeleider bij het hele proces.”

Profiel van basisschool de Zuidstroom
Oppervlakte: 2.050 m2 BVO
Realisatie: Kerstvakantie 2015-2016
Opdrachtgever: Stichting Fortior
Architect: Kristinsson
Adviseurs: RO-groep, M3E, Brekelmans, C2C ExpoLAB
Aannemer: Mertens Bouwbedrijf
C2C Bouwgroep partners: C2C ExpoLA, AGC, Armstong, Deventer Profielen, Gyproc, Holonite.

CONTACT

Stichting C2C Bouwgroep
Voorerf 75
4824 GM Breda
info@c2cbouwgroep.nl

KvK 63377292
IBAN: NL58 KNAB 0731 6876 12

C2C Bouwgroep | Cradle to Cradle

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht

  captcha
  Voer bovenstaande tekens in en druk op verzenden.