Circulaire economie onbekend bij consument

Gepubliceerd op 25 november 2022 om 11:23

GetApp Nederland heeft onderzocht hoe Nederlandse consumenten denken over de circulaire economie en de rol die bedrijven daarin spelen. Hoe staan zij tegenover (verschillende) duurzaamheidsinitiatieven vanuit bedrijven? En wat vinden ze van de overheid en haar bijdrage bij de transitie van bedrijven om circulair te worden?

Eén van de resultaten uit het onderzoek: “Als een bedrijf beweert dat het zich inspant om duurzame te ondernemen, zegt 34% van de respondenten dat ze niet zeker weten of ze die bewering moeten geloven en 6% zegt dat ze dat niet geloven. Slechts de helft van de respondenten denkt dat bedrijven oprecht geloven in de noodzaak om duurzamer te worden. De meesten van hen denken dat bedrijven minder nobele motieven hebben om de principes van de circulaire economie te ondersteunen, zoals financiële of fiscale redenen”. Deze uitkomst geeft aan dat er nog veel onbekendheid is bij de consument en dat bedrijven er (nog) niet in slagen duidelijk en overtuigend te communiceren wat, hoe en waarom zijn de circulaire economie omarmen.

Naast de rol van de bedrijven zelf vinden consumenten dat ook de overheid een actievere rol moet aannemen in de naleving van principes van een circulaire economie door bedrijven. Zo zijn ruim drie op de vier consumenten (82%) enigszins of zeer mee eens dat de overheid hiervoor meer zou moeten doen. Wellicht heeft een gebrek van goede communicatie tot dit oordeel van consumenten geleid.

Lees het volledige artikel hier