Provincie start met circulair bouwexpert

Gepubliceerd op 27 juli 2022 om 11:34

Landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk zijn er ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled, maar vaak op een laagwaardige manier. Hoogwaardige circulaire toepassingen in de bouw zorgen voor een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot en verminderen het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden zijn houtbouw en modulair bouwen. De provincie wil met de circulair bouwexpert gemeenten ondersteunen om de ambitieuze doelen tot uitvoering te brengen in concrete bouwprojecten door onder meer kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden.

Lees het volledige artikel hier